Fornyet lisens – fortsatt Svanemerket

Fornyet lisens – fortsatt Svanemerket

Vi i Fagtrykk er stolte av at vi har fornyet vår Svanemerkelisens fra Miljømerking Norge!

Med de strenge krav Svanemerke nå stiller til materialbruk, energieffektivitet og avfallshåndtering, er dette et bevis på at vi har et sterkt engasjement for miljø og bærekraftig produksjon. Vårt ønske er at hvert prosjekt vi håndterer skal være miljøvennlig fra start til slutt.

Svanemerket er ISO sertifisert etter 14024-standarden som tar for seg hele livssyklusen til et produkt og alle relevante miljøproblemer som kan oppstå underveis. Merket skiller seg på den måten fra andre miljømerker (Svanemerket.no). Ved å være sertifisert av Svanemerket bidrar vi til blant annet til FNs 12. bærekraftsmål som handler om ansvarlig forbruk og produksjon.

Vårt Svanemerke er et løfte om kvalitet, kreativitet og bærekraft.

På Svanemerket sine egne sider kan du lese mer om merket og hvilke krav vi innfrir ved å være Svanemerket.