Ansvarlighetserklæring

---

Fagtrykk erklærer vårt sterke engasjement for ansvarlighet i alle våre forretningsaktiviteter. Vi forplikter oss til å handle i samsvar med høyeste etiske standarder og ta ansvar for våre handlinger overfor alle interessenter, inkludert våre ansatte, kunder, leverandører, samfunnet og miljøet.

 

Etiske standarder:

Vi vil opptre med integritet, ærlighet og respekt i alle våre forretningsforhold. Vi vil følge gjeldende lover og regler, og handle på en rettferdig og etisk måte i alt vi gjør. Vi vil ikke akseptere noen form for korrupsjon, bestikkelser eller ulovlige handlinger.

 

Arbeidstakerrettigheter:

Vi erkjenner at våre ansatte er vår viktigste ressurs, og vi vil behandle dem med verdighet, respekt og rettferdighet. Vi vil opprettholde en trygg og inkluderende arbeidsplass uten diskriminering basert på rase, kjønn, religion, alder, funksjonshemming eller nasjonal opprinnelse. Vi vil også respektere retten til organisering og kollektive forhandlinger.

 

Kundetilfredshet:

Vi vil strebe etter å oppfylle og overgå kundenes forventninger. Vi vil tilby produkter og tjenester av høy kvalitet, og behandle våre kunder med respekt, ærlighet og rettferdighet. Vi vil også håndtere kundeklager og bekymringer på en rask og profesjonell måte.

 

Leverandørforhold:

Vi vil jobbe tett med våre leverandører for å sikre at de oppfyller de samme høye standardene for ansvarlighet som vi forplikter oss til. Vi vil fremme etiske forretningspraksis blant våre leverandører og oppmuntre til ansvarlig produksjon, inkludert miljømessig bærekraft og respekt for menneskerettigheter.

 

Samfunnsengasjement:

Vi vil bidra positivt til samfunnet gjennom forskjellige initiativer og tiltak. Vi vil støtte lokale samfunnsutviklingsprosjekter, veldedige organisasjoner og miljøbevarende aktiviteter. Vi vil også oppmuntre våre ansatte til å delta i frivillig arbeid og gi tilbake til samfunnet.

Miljøansvar:

Vi erkjenner vår innvirkning på miljøet, og vi vil arbeide for å minimere denne innvirkningen gjennom bærekraftige praksiser. Vi vil redusere avfall, energiforbruk og utslipp, og fremme bruk av fornybare ressurser og miljøvennlige metoder. Vi vil også oppmuntre til bevissthet om miljøspørsmål blant våre ansatte og kunder.

 

---

 

Vi vil jevnlig gjennomgå og forbedre vår ansvarlighetserklæring for å sikre at den er i tråd med beste praksis og utviklingen av samfunnet. Vi oppfordrer alle interessenter til å holde oss ansvarlige for å oppfylle denne erklæringen og gi tilbakemeldinger for kontinuerlig forbedring.