Personvernerklæring

OM FAGTRYKK AS

Fagtrykk AS, organisasjonsnummer: NO 980 126 706 er et norsk selskap registrert i Brønnøysundregisteret. Når du bruker våre nettbaserte løsninger, samler vi inn, bruker og behandler personopplysninger. Det er viktig for oss å verne disse personopplysningene og behandle opplysningene fortrolig. I denne personvernerklæringen forklarer vi hvordan vi behandler personopplysninger, hva slags personopplysninger disse behandlingsaktivitetene innebærer samt hvilket formål og rettslig grunnlag disse aktivitetene har. Vi forklarer også når og hvorfor personopplysninger utleveres til en tredjepart. Vi informerer deg også om de rettighetene du har i forbindelse med behandling og eventuell overføring av dine personopplysninger. Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger ved hjelp av disse systemer følger av personopplysningsloven § 8 a) b) eller f) samt §9 a) b) og f). Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger som beskrevet er din godkjenning av våre brukervilkår når du bestiller fra oss og våre berettigede interesser i å drive virksomheten vår, eller dersom det er nødvendig for å oppfylle våre lovfestede forpliktelser.

 

ERKLÆRING OM GENERELL INNSAMLING, BRUK OG BEHANDLING

Når du bruker tjenester fra Fagtrykk AS, gir du oss tilgang til dine opplysninger. Vår personvernerklæring gjelder innsamling, bruk og behandling av personopplysninger. Dette omfatter når du bruker nettstedene våre, portalene, bestiller, sender filer, kjøper tjenester, eller når du kommuniserer med oss via telefon, e-post, sosiale medier eller lignende. Fagtrykk AS ved Daglig leder er behandlingsansvarlig for behandling av dine personopplysninger etter denne personvernerklæringen. Fagtrykk AS er ansvarlig for å definere formålene med behandlingen av personopplysninger og dessuten for å overholde personvernlovgivningen. Vår adresse og kontaktinformasjon finner du nederst i denne personvernerklæringen.

 

PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES

Personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn, bruker og utleverer personopplysninger når du bruker våre tjenester og har kontakt med oss på måter som beskrevet nedenfor. Den forklarer databehandlingsaktivitetene våre, hvilket formål de har og hva slags personopplysninger disse aktivitetene innebærer. Det vi har av data om deg er det du selv oppgir, eller er blitt oppgitt gjennom å være i kontakt med oss eller i de tilfeller vi behandler data for behandlingsansvarlige. Opplysningene lagres i våre databaser for å kunne levere den tjenesten eller varen du har bestilt. Vi behandler opplysninger om personer vi mottar henvendelser og bestillinger fra, for å kunne levere våre varer og tjenester. Når du bestiller en eller flere varer, eller andre produkter eller tjenester fra Fagtrykk AS, blir du bedt om å oppgi kontaktinformasjon som er nødvendig. Hvis du bestiller eller endrer en bestilling eller tjeneste som er påstartet, vil vi behandle ovennevnte personopplysninger som vi har samlet inn fra deg. Vi vil bruke navn, telefonnummer, leveringsadresse, fakturaadresse, samt epostadresse som kontaktinformasjon til å holde deg informert om bestilling/ene og tjenestene dine. Dette omfatter å sende deg påminnelser, korrekturer på e-posten din, f.eks. blir det gitt informasjon om endret levering, og varsling om eventuelle uforutsette hendelser. Når du bestiller hos oss, omfatter det i noen tilfeller tjenester fra tredjeparter, og vi vil gi navn, kontaktopplysninger og annen relevant informasjon til slike tredjeparter hvis det er nødvendig. Formålet med disse behandlingsaktivitetene er å gi deg de produktene og tjenestene du har bestilt av oss. Hvis bedriften senere vil behandle opplysningene med andre formål, vil vi informere om de nye formålene. Sensitive opplysninger skal ikke sendes med e-post. Vi gjør alle våre kontakter oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer derfor til ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post. 

 

PERSONOPPLYSNINGER VED KUNDEBEHANDLING

Fagtrykk AS tilbyr forskjellige former for kundebehandling. For at vi skal kunne gi deg den beste opplevelsen og kundebehandlingen, vil vi behandle personopplysninger for å hjelpe deg så godt vi kan. På nettsiden vår vil du finne kontaktpersoner, og du vil kunne kontakte oss via telefon og e-post. Når du kommuniserer med oss på en av disse måtene, vil vi hjelpe deg med henvendelser, tilbud, spørsmål eller tilbakemeldinger om tjenestene våre. Avhengig av henvendelsen, spørsmålet eller tilbakemeldingen fra deg kan du bli bedt om å gi ytterligere personopplysninger, f.eks. adresse. For å opprettholde vårt tjenestenivå innen kundebehandling kan det være nødvendig å utføre databehandling i systemene våre. Når det gjøres endringer kan dette inkludere behandling av personopplysninger. Vi utarbeider også statistikk og rapporter ved å analysere opplysningene du har gitt oss, f.eks. navn, kontaktopplysninger og adresser. Formålet er å kontinuerlig forbedre våre tjenester og kundebehandling, samt gi deg den beste opplevelse ved å benytte våre tjenester. Hvis vi oppdager feil i systemene våre, vil vi treffe nødvendig tiltak. Dette kan omfatte behandling av personopplysninger.

 

KONTAKTPERSONER HOS EKSISTERENDE OG POTENSIELLE BEDRIFTSKUNDER

Vi behandler opplysninger om kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle bedriftskunder for markedsføring, salg, administrasjon, dokumentasjon og oppfølgning. Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i behovet for å selge våre varer og tjenester. Vi lagrer og utleverer opplysninger også der vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter bokføringsloven og skatteforvaltningsloven. Det er frivillig for kontaktpersoner om de vil gi oss kontaktopplysninger, men av og til er det en betingelse for å inngå avtale at vi mottar de opplysningene vi trenger. Henter vi inn personopplysninger fra andre, vil det som regel være snakk om kontaktopplysninger, stilling, funksjon og arbeidsgiver. Kilde for opplysninger vil oftest være kontaktpersonens arbeidsgiver. Vi kan lagre opplysninger så lenge vi mener det kan bli bruk for dem, for eksempel for å dokumentere forhold rundt salg.

 

KONTAKTPERSONER HOS EKSISTERENDE OG POTENSIELLE LEVERANDØRER

Vi behandler personopplysninger om kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle leverandører for forberedelser, administrasjon, dokumentasjon og oppfølgning. Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i behovet for å kjøpe varer og tjenester. Vi lagrer og utleverer opplysninger også der vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter bokføringsloven og skatteforvaltningsloven. Det er frivillig for kontaktpersoner om de vil gi oss kontaktopplysninger, men av og til er det en betingelse for å inngå avtale at vi mottar de opplysningene vi trenger. Vi kan lagre opplysninger så lenge vi mener det kan bli bruk for dem, for eksempel for å dokumentere forhold rundt innkjøp.

 

NYHETSBREV

Ved å melde deg på Fagtrykk sitt nyhetsbrev, samtykker du til at vi lagrer ditt navn og din epostadresse. Alle våre nyhetsbrev inneholder lenke til avmelding eller endring av personopplysninger. Når du melder deg av blir denne informasjonen automatisk slettet.

 

ANSATTE

Vi behandler personopplysninger om våre ansatte for å administrere vårt personale, for å organisere virksomheten vår, samt å overholde lovkrav. Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som følger av at vi er arbeidsgiver. Vi behandler opplysninger også fordi vi er rettslig forpliktet til det, for eksempel til å utlevere og lagre opplysninger etter bokføringsloven, skatteforvaltningsloven og a-opplysningsloven. Noen få opplysninger må vi behandle for å oppfylle forpliktelser vi har i avtalen med de ansatte. Ansatte er nødt til å gi oss de opplysningene vi trenger for formålene nevnt ovenfor. Opplysninger blir lagret hos oss i elektroniske og fysiske personalmapper. Opplysninger er tilgjengelig kun for personalavdelingen og nærmeste leder. Opplysninger om navn, stilling, arbeidsområde og kontaktdetaljer regnes å være offentlige opplysninger og er tilgjengelige for øvrige ansatte og kan publiseres på Fagtrykks nettsider. Vi oppbevarer opplysninger så lenge ansettelsen varer. Vi gir våre databehandlere de opplysningene som er nødvendige for å administrere utbetaling av lønn, feriepenger, refusjoner og andre ytelser, samt rapportering til offentlige myndigheter om arbeids- og inntektsforhold.

 

TIDLIGERE ANSATTE

Vi behandler personopplysninger om tidligere ansatte for å kunne dokumentere vår etterlevelse av plikter som arbeidsgiver hvis det skulle bli nødvendig. Opplysninger om tidligere ansatte vil også fremgå av avtaler, korrespondanse og annen dokumentasjon vi lagrer og bruker som del av virksomheten vår. Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse i å dokumentere vår saksbehandling i egenskap av arbeidsgiver. Vi behandler opplysninger også fordi vi er rettslig forpliktet til det, for eksempel til å utlevere og lagre opplysninger etter bokføringsloven, skatteforvaltningsloven og a-opplysningsloven. Vi lagrer opplysninger om personalforhold i inntil to år etter at ansettelsesforholdet opphørte. Opplysninger om at en person har jobbet hos oss og hvor lenge, lagrer vi i ubestemt tid.

 

JOBBSØKERE

Vi behandler personopplysninger om jobbsøkere for å vurdere om de er egnet for den jobben de har søkt på. Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse i å ansette, og i å dokumentere ansettelsesprosessen. Det er frivillig å gi oss opplysninger. De opplysningene du velger å gi oss, vil ha betydning for vår vurdering av søknaden. Vi lagrer opplysninger i inntil ett år etter at ansettelsesprosessen er avsluttet.

 

PERSONOPPLYSNINGER VED INFORMASJONSKAPSLER OG NETTBRUK

For å kunne lage og administrere en brukervennlig nettside er det avgjørende å se på besøkende. Det benyttes da informasjonskapsler/cookies (tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens maskin). Disse registrerer IP-adresse, samt bevegelser den besøkende gjør på nettsiden. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; Hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Dette er informasjon som ikke lagres på Fagtrykk AS sine servere. Det er frivillig for de som besøker våre nettsider å oppgi personopplysninger i tilknytning til våre elektroniske tjenester. Når du benytter deg av denne tjenesten samtykker du i at vi mottar epostadressen, navn, adresse, og arbeidsted.

 

PERSONOPPLYSNINGER LEVERT TIL ANDRE

Fagtrykk AS selger aldri personopplysninger til andre selskaper som har formål å bruke opplysningene til markedsføring. Opplysningene blir kun delt med databehandlere, offentlige myndigheter eller tredjepart når punktene under treffer. 

  1. Når en del eller hele bestillingen omfatter tjenester og leveranser som leveres av en tredjepart.
  2. Leverandører som utfører transport og forsendelser av varer, oppdrag eller tjenester som er gitt etter våre instrukser og som databehandler, en tredjepart.
  3. Og etter lovgivning eller rettskraftig vedtak fra offentlige myndigheter. 

 

RETTIGHETER FOR DE REGISTRERTE

Du kan lese om dine rettigheter som registrert på Datatilsynets nettside.

 

SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi sletter personopplysninger når vi blir kjent med at personen ikke lenger er relevant for våre behov. Vi kan likevel lagre opplysningene for en lengre periode hvis vi mener det kan bli nødvendig med dokumentasjon, kontakt med personen eller personens arbeidsgiver. Det kan gjelde for eksempel spørsmål om rettigheter eller forpliktelser i avtale-, offentligrettslige eller andre forhold.

 

PERSONOPPLYSNINGER OVERFØRT TIL ANDRE LAND

Fagtrykk AS gir ikke fra seg personopplysninger til et tredjeland uten vern og tilstrekkelige garantier.

 

BRUKERVILKÅR

Fagtrykk AS forbeholder seg retten til enhver tid å kunne endre brukervilkårene, vi vil vise en melding på denne nettsiden i en periode når det er gjort endring. 

 

KONTAKTINFORMASJON FAGTRYKK AS

Du kan kontakte oss på kundeservice@fagtrykk.no om du vil klage på denne personvernerklæring eller andre personvernopplysninger tilknyttet din personlige informasjon. Du kan sende brev pr. post eller besøke oss personlig. Post- og besøksadresse: Fagtrykk AS, Fossegrenda 40, 7038 Trondheim, Norge. Oppdatert 18. mars 2019.

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.