Best stasjon

Best stasjon

Best Stasjon er en landsdekkende kjede av bensinstasjoner og energiforhandlere. Med 130 stasjoner og 17 energiforhandlere har de god dekning i hele Norge. Best skal være din lokale bensinstasjon, der du er. De gir påfyll til bil og til folk. I tillegg til det vanlige utvalget på en bensinstasjon har de også de siste årene utviklet et eget pizzakonsept «Pizzaeksperten». Flere og flere stasjoner har blitt Pizzaeksperter, som profileres og markedsføres på en egen måte.

Vi har hatt Best som kunde i flere år og i tillegg til Markedsportal hvor de kan bestille sitt markedsmateriell 24/7 bistår vi også med 4-5 årlige kampanjeutsendinger. Dette innebærer alt fra rådgivning, design, oppsett av filer, animasjoner, produksjon, pakking og distribusjon. Det er mange elementer involvert i hver kampanje; store og små plakater, vippetasser, klebefolie og labellister.

Kampanjene vokser for hvert år og vi håndterer oftere og oftere materiell fra andre leverandører til Best som ønsker å være med på kampanjeutsendingene. Vi har god og lang erfaring med denne type oppdrag, og jobber effektivt mot fristene som settes. Kampanjene har som regel en oppstartsdato hvor alt materiell skal være levert i butikk, det gjelder fra sør til nord i hele Norge.

Best har en profilmanual som vi jobber og lager alt materiell ut ifra. Vi har et designteam som starter med kampanjene, lager filer og sender korrekturer. Parallelt jobber vi med distribusjonslisten sammen med Best sin markedskoordinator. Vi har tett dialog i de ukene vi jobber med kampanjen, helt frem til materiellet går i produksjon. Med både design og produksjon i eget hus har vi full kontroll på prosessen, noe som føles trygt og godt for begge parter. Kunden skal være trygg på at kvaliteten blir som lovet og at fristene blir overholdt.