Klimanøytrale brosjyrer og emballasje for Talgø

TJENESTER: Design, Emballasje, Trykk

Klimanøytrale brosjyrer og emballasje for Talgø

I april mottok vi et hyggelig oppdrag fra en fast og god kunde, Talgø. Oppdraget gikk ut på trykk av ulike brosjyrer og flyers som skulle distribueres ut til 400 forhandlere. Noe skulle direkte til forhandlere og noe skulle til Talgø hovedkontor. Dette er et oppdrag vi også har gjort tidligere, og vi er godt rustet til den type organisering av distribusjon.

Denne gangen foreslo vi at vi skulle lage spesialtilpasset, klimanøytral emballasje for de ulike trykksakene, pakket etter avtalt antall. Heldigvis har vi en fremoverlent og kul kunde som var positiv til forslaget, og resultatet ble fire ulike esker og en etikett.

Ved å kjøpe klimakvoter av World Land Trust kompenserte vi for klimagassutslipp som oppstår ved produksjon. Dermed kunne både brosjyrene og eskene merkes med merket for klimanøytralt trykk. I tillegg er vi et Svanemerket trykkeri og medlem av Trykt i Norge. Talgø og deres forhandlere skal være sikker på at dette er et produkt som er produsert i Norge, på en klimavennlig måte og på bærekraftige materialer.

Eskene som ble laget tok høyde for distribusjon og stabling i hyller ute hos forhandlerne, og på lageret til Talgø. Det ble tydelig merket på sidene hva innholdet var. Det ble en pen og funksjonell eske som holder innholdet beskyttet og samlet.